Qui som?

inici

E S F A , Espai Social de Formació d’Arquitectura, és la plataforma que permet treballar temes molt diversos tant dins com fora de la Universitat. Una experiència formativa i participativa que potencia el contacte amb els entorns més compromesos amb els moviments socials.

S O M  una associació d’estudiants d’arquitectura i joves arquitectes formada l’any 1997 que treballa temes compromesos amb la societat i l’ecologisme que habitualment s’obvien a la Universitat. És un espai obert on qualsevol persona pot expressar-se i proposar noves maneres de fer arquitectura, des de la sostenibilitat, la cooperació, la participació ciutadana, el feminsme, l’accessibilitat, el dret a la ciutat,  i el compromís social, sempre des d’una visió crítica.

O R G A N I T Z E M  entre d’altes coses, jornades de formació, taules rodones, sortides de cap de setmana, cursos, assignatures intensives, cursos de bioconstrucció i activitats per la Setmana de Dia. En l’àmbit de la cooperació internacional hem treballat anteriorment amb comunitats de Guatemala coordinadament amb la Universitat de Guatemala, i amb el MOCASE, el Moviment Nacional Camopesino Indígena de l’Argentina, a Santiago del Estero.

T R E B A L L E M de forma horitzontal, essent l’assemblea el màxim òrgan de presa de decisions, que es convoca aproximadament una vegada al mes. Paral·lelament i per facilitar el treball diari, ens organitzem per comissions, que funcionen com a grups de treball. A més, organitzem setmanalment els dinars ESFA per reunir-nos i dinar col·lectivament.

O B J E C T I U S  principals:

Ésser un espai obert dins de la universitat on compartir noves maneres de veure l’arquitectura, des del punt de vista de la sostenibilitat, la cooperació, la participació ciutadana, l’accessibilitat i el compromís social.

Reflexionar, formar-nos, divulgar, sensibilitzar al nostre entorn sobre temes que es considerem propers a l’àmbit arquitectònic i necessaris com a formació complementària a la Universitat.

Treballar sobre temes relacionats amb el compromís social de l’arquitectura, tant en l’àmbit de la universitat com fora, tant a la nostra ciutat com a l’estranger.

Treballar en àmbits de planificació i projecció arquitectònica, edificació, urbanisme i l’ordenació del territori a les poblacions de països empobrits i zones deprimides, sempre i quan hi hagi una suficient organització que exerceixi de contrapart.

Anuncis